Hernblogg

Hernblogg

En blogg med utfall og innfall


Når skal foreldrene ansvarliggjøres?

UtdanningOpprettet av Meg selv 05 jan., 2010 20:56:28
Så er det påan igjen. Vi er inne i en periode der mobbing atter en gang er på medias og politikernes saksliste.

Jeg mener på ingen måte at mobbing ikke er et problem. Mobbing er og blir et problem som overhode ikke kan tolereres.

Men jeg sitter her og lurer på en ting: Når skal foreldrene ansvarliggjøres?

Det stilles hele tiden spørsmål ved hva skolen gjør og ikke gjør. Men når skal en begynne å snakke rett til de som er ansvarlige for barna: nemlig oss foreldre. Jeg tror at hvis en virkelig skal komme mobbeproblemet til livs må foreldrene direkte på banen. Å institusjonalisere kampen mot mobbing vil bare delvis føre fram. Og på den andre siden har ikke skolen nok oppgaver? De samme politikerne som snakker om hvor viktig bekjempingen av mobbing er snakker jo også om hvor viktig det er med grunnleggende ferdigheter og kunnskap. Og ja da dette må da kombineres og er blitt gjort og vil bli gjort i framtiden også. Men hva er viktigst?

Som far må jeg være villig til å ta min del av kampen mot mobbing. Jeg må fortelle mine håpefulle om hva mobbing er og hva det kan føre til. Jeg både og vil være med. Hvis mine barn er mobbere må jeg ta min del av ansvar for å få slutt på problemet. Jeg må bry meg om avkommet mitt

Jeg mener at en ikke kan skyve over alt ansvar på skolene og lærerne. Noen har jo en gang "produsert" disse mobberne og de må pokker meg se å ta ansvaret.

Det vanskeligste er ikke å lage barn, men å oppdra dem!

  • Kommentarer(0)//blog.hernborg.com/#post15