Hernblogg

Hernblogg

En blogg med utfall og innfall


2GB Pulse™ Smartpen #2

TeknologiOpprettet av Meg selv 05 sep., 2010 22:47:03
Da har jeg testet Smartpen-en en uke på jobben. Og det ser fortsatt lovende ut. Men det er jo alltids noen men.

Ulike typer av bruk

Ukens arbeidsoppgaver har blant annet bydd på et større informasjonsmøte på 2,5 timer og et ledermøte på 4,5 - 5 timer. Begge krevde mye skriving, men med ulik tilnærming.

Under informasjonsmøte tok jeg opp lyden samtidig som jeg skrev. Det gitt vel for det meste bra, men på lydfilene hører jeg ganske ofte lyden av selve skrivingen. Men jeg er imponert at jeg kan sitte å klikke i teksten og høre det som ble sagt akkurat når jeg skrev det jeg klikker på. Notatene fra dette informasjonsmøte har jeg bare sett på og hørt på lydfilene. Og det å kunne høre det som ble sagt mens man skriver i ettertid virker besnærende.

Under ledermøtet dagen etter var jeg referent. Og min tanke er at et referat skal foreligge så raskt som mulig etter møtet. Men dette i tankene var det det jeg skrev som var viktig, for siden å konvertere det med MyScript for Livescribe fra håndskrift til digitalskrift. Etter møtet var det bare å docke Smartpen-en og overføre til PC-en for så å konvertere. Nok en gang må jeg si at jeg er imponert over evnene programmet har til å tolke min håndskrift. Riktig nok var det mer feil nå en ved første test, men håndskriften var også ganske mye verre i enkelte parti. Et fyldig referat var ferdig produsert i løpet av to effektive timer. Og det må jeg si at jeg er fornøyd med.Etisk side av det å ta opp lyd
Det å ta opp lyd er ikke bare bare. Det er helt greit å ta opp det som sies i åpne møter, som et eksempel på dette kan være informasjonsmøtet jeg skrev om tidligere. Men jeg synes det blir problematisk å ta opp alt som sies i møter av mer lukket form og der en rekke saker blir diskutert og mer eller mindre kontroversielle standpunkt kan bli brukt. Hvis en tar opp lyden i slike sammenhenger bør det opplyses til samtlige deltagere om at så skjer, og det vil kanskje legge en demper på debatten og utveksling av synspunkt. En type skrekk-scenario kunne jo vært om slike lydfiler kom på avveie og strategi og eventuelle ulike utspill blir avslørt i forkant. En mulighet er kanskje bare å ta opp oppsummering/konklusjon og eventuelt vedtak.

Livescribe Desktop
På pc-en på jobben og på mac-en hjemme har jeg installert programmet Livescribe Desktop. Det er dette programmet som importerer filene fra Smartpen-en og der det er fullt mulig å søke etter ulike ord og fraser en har brukt under skirvingen. Alle kommunikasjon mellom pc/mac og penn fåregår via dette programmet. Versjonen for pc og mac er nogså like, men det er en funksjon som fins på pc-versjonen som ikke fins på mac-versjonen. Funksjonen kalles for Custom Notebooks og beskrives slik:

You can create Custom Notebooks in Livescribe Desktop to organize and better manage your pages. A Custom Notebook is similar to a music playlist, or a digital photo album, but instead of pointing touser-selected songs or pictures, it points (links) to user-selected pages in their source notebooks.

Dette savner jeg på mac-versjonen og det gjør arbeidet med å sortere sidene i skrivebøkene både enkelt og greit. Kanskje kommer den denne funksjonen i en seinere versjon.

Forum
På livescribe.com finnes det et forum der saker og spørsmål kan stilles, svares på og diskuteres. Jeg har tenkt utforske dette forumet i løpet av den kommende periode.

  • Kommentarer(0)//blog.hernborg.com/#post21