Hernblogg

Hernblogg

En blogg med utfall og innfall


Læreren en hverdagshelt!

UtdanningOpprettet av Einar Hernborg 15 aug., 2009 07:10:08

I disse dager ruller nok et skoleår i gang og nok en gang skal titusentalls lærere innta klasserom og undervisningslokaler rundt om i det ganske land.

Men lærerne må tåle mye pes som yrkesgruppe. Ofte tenker jeg at vi gidder. Nå har jo jeg tatt et steg bort fra frontlinjetjenesten, men jeg snakker av erfaring. Det finnes knapt en yrkesgruppe som er blitt mer herset, trakassert og mobbet enn lærerne. Lærerne gjør en kjempejobb i møtet med elevene, selvfølgelig finnes det dårlige lærere også, men det store flertall er ytterst kompetente til jobben sin. Politikerne og annet folk må snarest innse at problemet ikke ligger hos lærerne, men at mangelen på gode faglige resultat i skolen skyldes en generell svakhet i systemet. Når hørte / leste du sist en markerngskåt politiker uttalte seg positivt om skolen og lærerne? Valgkampen vi er midt inni nå bærer ikke preg av positiv holdning til læreryrket og statusen knytt til den.

I løpet av de neste årene er det mange lærere som når pensjonsalderen etter et langt liv i skolen. Rekrutteringen til lærerutdanningene er ikke særlig bra. Dette fører til at det om få år vil være mangel på kvalifiserte lærere. Dette har allerede små utkantskommuner fått merke og snart vil dette merkes også i større kommuner i mer sentrale strøk.

Læreren må få tilbake sin status og bli respektert for det arbeidet som daglig utføres i skolen. Hvis ikke er det færre og færre som gidder å utdanne seg til læreryrket og praktisere gjennom et langt yrkesliv.

Til lærerne: Stå på og lykke til med det nye arbeidsåret.

Helt på tampen legger jeg ved en link til en artikkel fra ba.no http://bit.ly/uvNkE med overskrift Takk, lærer!

  • Kommentarer(0)//blog.hernborg.com/#post4